Wim van Anrooij (Leiden)

Wim van Anrooij (1957) is professor for Dutch Literature until Romanticism at the University of Leiden. He published Spiegel van ridderschap (1990), Helden van weleer (1997), Literarische Kleinformen im Spiegel mittelniederländischer Sammelhandschriften (2009) and De Mond der Waarheid (2011), and co-edited, among others, Early Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production (2010). He is a member of the Advisory Board of Intersections, Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture, Spiegel der Letteren, the series Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, and the Bert van Selm-lezing. He is a member of the Maatschappij der Nederlandse letterkunde (Leiden), Teylers Tweede Genootschap (Haarlem), associated member of L‘Académie Internationale d’Héraldique (Switzerland), and curator of the Bibliotheca Thysiana (Leiden).

Since his PhD thesis Spiegel van ridderschap, on the writings of herald Gelre (1990), he has published extensively on heralds and heraldic poetry. His current research interests include (1) heralds and heraldry, (2) poetry-writing clerks in the Middle Ages, (3) printed Middle Dutch chivalric romances in a European context, and (4) Couperus (1863-1923)  and the Middle Ages.

For fruther information, see: http://zoekenopnaam.leidenuniv.nl/

Selected Publications:

Monographs

Wim van Anrooij, Spiegel van ridderschap: Heraut Gelre en zijn ereredes. Amsterdam, 1990, Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 1.

–, Helden van weleer: De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam, 1997.

, Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur, Leiden, 2005.

–, Numismatiek en heraldiek: een kleurloze geschiedenis? Derde Van Gelder-lezing gehouden voor Geldmuseum en Stichting Nederlandse Penningkabinetten te Leiden op 2 december 2004. Utrecht, 2006.

Montoya, Alicia C., Sophie van Romburgh, and Wim van Anrooij, Early Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production. Leiden, 2010, Intersections 15.

Contributions to Collections

Wim van Anrooij, ‘Stelling: de rubricering van hs. Den Haag, KB, 131 G 37 […]’, in: Stelling nemen voor Peter Gumbert. Stellin­gen van promovendi hem aangeboden op zijn 50e verjaardag op 23 januari 1986. Leiden, 1986, 2‑3.

–, ‘The Gelre Wapenboek and its Most Important Miniatures’, in: Koert Van der Horst and Johann-Christian Klamt (eds.), Masters and Miniatures. Doornspijk, 1991, Studies and facsimiles of Netherlandish Illuminated Manuscripts 3, 295–302.

–, ‘Heralds, Knights and Travelling’, in: Erik S. Kooper (ed.), Medieval Dutch Literature in its European Context. Cambridge, 1994, Cambridge Studies in Medieval Literature 21, 46–61.

–, ‘España, los Países Bajos y la tradición de los Nueve de la Fama’, in: J. Lechner en H. den Boer (red.), España y Holanda: Ponencias leídas durante el Quinto Coloquio Hispanoholandés de Historiadores. Amsterdam, 1995, Diálogos Hispánicos 16, 11-26.

–, ‘Beyeren, Herald (ca. 1345-1414)’, in: J.M. Jeep (ed.), Medieval Germany: An Encyclopedia. New York [et al.], 2001, 53-54.

–, ‘Heraldische aspecten van insignes’, in: H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij and D. Kicken (eds.), Heilig en profaan 2: 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Cothen, 2001, Rotterdam Papers 12. A Contribution to Medieval Archaeology, 225-233.

– ‘Bayern, Herolde und Literatur im spätmittelalterlichen Reich‘, in: Alfons Huber and Johannes Prammer (eds.), 650 Jahre Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland, 2005, 235–75.

–, ‘Hendrik van Heessel, Herold am römisch-deutschen Kaiser- und burgundischen Herzogshof’, in: Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik und Eugeniusz Tomiczek (eds.), Breslau und die Welt. Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław/Dresden, 2009, 17-34.

–, ‘King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire’, in: Katie Stevenson (ed.), The Herald in Late Medieval Europe. Woodbridge; Rochester, 2009, 111–32.

–, ‘Armorials, Heralds and Heraldry around 1400: The Importance of the Manuscript and the cultural-historical Context’, in: Anne-Maria J. van Egmond and Claudine A. Chavannes-Mazel (eds.), Medieval Art in the Northern Netherlands before Van Eyck: New Facts and Features. Utrecht, 2014, 116-129, 211-213.

Articles

Wim van Anrooij, ‘Dichter, kroniekschrijver en wapenkundige: he­raut Gelre en zijn werk’, in: Literatuur 2 (1985), 244‑251.

–, ‘Heraut Beyeren en heraut Gelre: oude theorieën in nieuw perspectief‘, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 101 (1986), 153–76.

–, ‘Herauten in de middeleeuwen‘, in: Spiegel Historiael 21 (1986), 270–79, 309–10.

–, ‘Het Haagse handschrift van Heraut Beyeren: de wordingsgeschiedenis van een autograaf‘, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 104 (1988), 1–20.

Wim van Anrooij and Jéquier, Léon, ‘Les généalogies armoriées de l’armorial du héraut Gelre et du manuscrit 131 G 37 de la Bibliothèque royale de La Haye‘, in: Schweizer Archiv für Heraldik: Archivum Heraldicum 102 (1988), 1–44.

Wim van Anrooij,  ‘Heraut Beyeren en de sterfdatum van Albrecht van Beieren‘, in:  Spiegel der letteren 31 (1989), 301–11.

–, ‘Kreuzritter von Rhein und Maas. Der Herold Gelre und die Preussenreisen des niederrheinischen Rittertums im 14. Jahrhun­dert’, in: Niederrhein Kammer 47 (1991), 26-27.

–, ‘Gelre Herald and Late Medieval Chivalric Culture’, in: The Coat of Arms 160 (1992), 337-344.

–, ‘Gelre Herald and Late Medieval Chivalric Culture’, in: Arma. Quarterly Bulletin of the Heraldry Society of Southern Africa 35 (1993), 2249-2259. (First published in The Coat of Arms, 1992.)

–, ‘Het Nie­derländisches Wappen­buch. Zoek­geraakt of verlo­ren?’, in: Dokumentaal 23 (1994), 145-148.

–, ‘Hendrik Van Heessel, héraut à la cour impériale et à la cour de Bourgogne’, in: Revue du Nord 88 (2006), 709–28.

–, ‘Het Wapenboek Gelre, een boek van Europese allure’, in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 36 (2008), 67-72.

–, ‘Hendrik van Heessel: een Gelderse heraut in keizerlijke en Bourgondische dienst’, in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 36 (2008), 117-124.Cite this blog post
Marcus Meer (2015, February 8). Wim van Anrooij (Leiden). History of Heralds. Retrieved June 25, 2024, from https://doi.org/10.58079/pi41

Marcus Meer

Research fellow in late medieval history at the German Historical Institute London.

2 Responses

  1. 24/03/2015

    […] Wim van Anrooij (Leiden) […]

  2. 08/06/2015

    […] middle he wrote the accompanying blazon, that is the technical description of each coat of arms. According to Wim van Anrooij this is one of the few late medieval […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search